Kerkdienst 27 juni 2021

Gepubliceerd op 26 juni 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger ds. J. van Butselaar uit Bennebroek.

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het nieuwe liedboek 2013, aangeduid door lied. Daar waar de liederen ook in het liedboek voor de kerken (1973) staan, wordt dit aangeduid door gezang. We mogen de liederen weer meezingen. Omdat het gebouw niet geventileerd wordt, zullen we een beperkt aantal coupletten zingen en niet uit volle borst.

De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie; Werelddiaconaat

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Gemeente zingt staande het intochtslied

We luisteren naar orgelspel psalm 150 vers 1

Zingen psalm 150 vers 2

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Gebed van verootmoediging

Woord van vergeving

We zingen lied 871 vers 1 en 4 (gezang 281)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

1e schriftlezing: oude testament Jesaja 55 vers 8-11

We zingen lied 802 vers 1 en 2

2e lezing nieuwe testament Handelingen 4: 1-12

Meditatief orgelspel gebaseerd op lied 802 vers 3 en 4

3e lezing nieuwe testament Handelingen 4: 13-22

We zingen lied 802 vers 5 en 6

Verkondiging: Ik hou mijn mond niet!

Orgelspel

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader…”

We zingen staande het slotlied gezang 769 vers 1 en 3 (gezang 300)

Zegenbede afgesloten door het met orgel en gemeente gezongen 3 keer Amen.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 27 juni 2021”

Reageren