Kerkdienst 25 juli 2021

Gepubliceerd op 24 juli 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

Dit is de link naar kerkomroep.nl

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Voorganger de heer R. Bouwman uit Noordwijkerhout

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973), wordt dit aangeduid door gezang. Als dat lied ook in het nieuwe liedboek (2013) staat, staat dat er tussen haakjes achter voorafgegaan door het woord lied.

Er is één lied uit de Evangelische Liedbundel, welke ook in de bundel Johan de Heer staat. Hiervan is de volledige liedtekst afgebeeld.

We mogen de liederen weer meezingen. Omdat het gebouw niet geventileerd wordt, zullen we een beperkt aantal coupletten zingen en niet uit volle borst.

De Bijbellezingen komen uit de NBG’51 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; voortgang eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; voor de nieuwe beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen, door Jan Willem van den Oever

Gemeente zingt staande het intochtslied psalm 84 vers 1 en 3  

Stil gebed 

Votum en Groet

Zingen gezang 434 vers 1, 2 en 4 (lied 868)

Wetslezing

Zingen: Psalm 119 vers 64

Gebed

Schriftlezingen

Genesis 3: 1-9 en Handelingen 16: 14-34

Zingen gezang 304 vers 1, 2 en 3

Verkondiging

Zingen gezang 231 vers 3 en 4

Gebed

Staande zingen Joh. de Heer 108/ Evangelische Liedbundel 186a vers 1 en 3

  1. Leid mij Heer, o machtig Heiland,

door dit leven aan uw hand.

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,

wees mijn Gids in ’t barre land.

Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.

vul mij met uw Geest steeds meer.

Vul mij met uw Geest steeds meer.

3.             Laat door mij uw levend water

  vloeien als een klare stroom.

  O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later

  dat uw Geest over allen koom’.

  Machtig Heiland, mijn Verlosser,

  kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

  Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

Zegenbede afgesloten door het met orgel en gemeente gezongen 3 keer Amen.

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 25 juli 2021”

Reageren