Kerkdienst 14 november 2021

Gepubliceerd op 13 november 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. G.H. Fredrikze uit Harderwijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Daar waar het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Gemeente zingt staande het aanvangslied lied 711d

en aansluitend psalm 98 vers 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Micha 6 vers 8:

‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’

Samenzang lied 753 vers 1, 2 en 6 (gezang 290)

Gebed om ontferming

Woorden van leven: Hebreeën 10, 19 – 25

Samenzang lied 380 vers 4 (gezang 232)

Gebed om de opening van het Woord

Samenzang lied 326 vers 6

Eerste schriftlezing Deuteronomium 15 vers 7 t/m 11

Tweede schriftlezing Marcus 12 vers 38 t/m 44

Samenzang psalm 62 vers 6 en 7

Verkondiging

Samenzang lied 912 vers 1, 4 en 6 (gezang 473)

Aandacht voor de inzameling van de gaven

Dankgebed – voorbeden –  stil gebed – Onze Vader

Staande gezongen slotlied lied 747 vers 8

Zending en Zegen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 14 november 2021”

Reageren