2e adventzondag

Gepubliceerd op 5 december 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger mw. ds. J.G. Berbée-Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Gert Stad

Beeld en geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Daar waar het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekening

nummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie; kerk-in-actie binnenlands diaconaat

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Gemeente zingt staande het aanvangslied lied 435 vers 1 (gezang 120)

Bemoediging en groet

Samenzang psalm van de zondag psalm 25 vers 2 en 6

Gebed om ontferming

Samenzang lied 286 vers 1 en 3

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Lucas 1 : 5 – 25

Samenzang lied 464 vers 1 en 2

Verkondiging

Samenzang lied 442 (gezang 118)

Dankgebed – voorbeden –  stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven

Staande gezongen slotlied lied 452 vers 1 en 3

Zending en Zegen gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “2e adventzondag”

Reageren