2e Kerstdag

Gepubliceerd op 25 december 2021 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. G.J. Berbée-Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Beeld en geluid: Anthon van Dijk

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Daar waar het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de NBV vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO 0306955024

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang aanvangslied lied 475 vers 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Samenzang psalm 98 vers 1 en 3

Gebed om ontferming

Samenzang lied 221 vers 1 en 3

Gebed bij de opening van het Woord

1e Schriftlezing Jesaja 58 vers 7 tot en met 10

Samenzang lied 158a : 1 en 3 (gezang 67)

2e Schriftlezing: Lucas 2 : 22 – 40

Samenzang lied 527 (gezang 161)

Verkondiging

Orgelspel

Samenzang lied 513 (gezang 1)

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – onze Vader

Aandacht voor de (digitale) collecte.

Samenzang slotlied lied 838 vers 1 en 2 (gezang 481)

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Samenzang Ere zij God

Ere zij God, ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Ere zij God in de hoge

Ere zij God in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde

vrede op aarde, vrede op aarde!

In de mensen, in de mensen een welbehagen

in de mensen een welbehagen, een welbehagen!

Ere zij God, Ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Amen, amen.

Orgelspel

Wij wensen u nog een gezegende 2e kerstdag toe.

Geen reactie op “2e Kerstdag”

Reageren