Kerkdienst 9 januari 2022

Gepubliceerd op 8 januari 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. Conny Bakhuis uit Abbenes

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Beeld en geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Daar waar het lied ook in het liedboek voor de kerken (1973) staat wordt dat er tussen haakjes aangegeven aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de NBV vertaling 2004.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie;

-voor de kerkrentmeesters; instandhouding eredienst;

-voor de kerkrentmeesters; nieuwe Beeldschermen

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied psalm 100 vers 1, 2 en 3

Stil gebed

Bemoediging en groet

Samenzang psalm 100 vers 4

Gebed

Samenzang lied 273 vers 1, 2, 3 en 4 (gezang 319)

Gebed

1e Schriftlezing: Jesaja 42 vers 1 tot en met 8a

Samenzang lied 158a vers 1 en 3 (gezang 67)

2e Schriftlezing: Lucas 3 vers 15 en 16 en 21 en 22

Lied 526: 1 en 2

Verkondiging

Samenzang lied 686 (gezang 247)

Gebeden – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor de (digitale) collecte.

Samenzang slotlied lied 919 vers 1 en 4 (gezang 483)

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 9 januari 2022”

Reageren