Kerkdienst 27 februari 2022

Gepubliceerd op 26 februari 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger de heer J. van de Kamp uit Beverwijk

Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. De liederen uit de Evangelische Liedbundel worden met teksten in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezing komt uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied Evangelische Liedbundel 140 vers 1 en 3

1      Kroon Hem met gouden Kroon,       3      Kroon Hem, de Vredevorst!

        het Lam op zijne troon                           wiens macht eens heersen zal

        Hoor, hoe het hemels loflied al                van pool tot pool, van zee tot zee;

        verwint in heerlijk schoon.                     ’t klinke over berg en dal.

        Ontwaak, mijn ziel en zing                     Als alles voor Hem buigt

        van Hem, die voor u stierf.                     en vrede heerst alom,

        En prijs Hem in all’ eeuwigheên,             wordt d’ aarde weer een paradijs.

        die ’t heil voor u verwierf.                       Kom, Here Jezus, kom!

Stil Gebed

Votum en Groet

Samenzang Evangelische Liedbundel 147 vers 1, 2 en 3

1      Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer.

        Laat ook van die milde druppels, vallen op mij neer.

        Ook op mij, ook op mij, druppels vallen ook op mij.

2.     Ga mij niet voorbij o Vader, zie hoe mij mijn zonde smart

        Trek mij met uw koorden nader, stort Uw lied’ ook in mijn hart.

        ook in mij, ook in mij, stort uw liefde ook in mij.

3      Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan, gij geeft blinden de ogen weer.

        Wil o wil nu bij mij stilstaan werk in mij met kracht o Heer.

        Ook in mij, ook in mij, werk ook door uw kracht in mij.

Wetslezing

Samenzang psalm 139 vers 1 en 3

Schriftlezing Daniel 6

Samenzang gezang 445 vers 2 en 3

Preek

Samenzang gezang 383 vers 4, 5  en 7 (lied 239)

Dankgebed

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten.

Samenzang slotliedpsalm 68 vers 7 en 11

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 27 februari 2022”

Reageren