Goede Vrijdag met Heilig Avondmaal

Gepubliceerd op 15 april 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. P. Schalk uit Rijswijk

Ouderling van dienst: Janny Gerritsen

Organist: Ruud Kooning

Techniek: Jan Willem van den Oever

De liederen komen uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang.

De Bijbellezing komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De schriftlezing wordt verzorgd door de ouderling van dienst.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-de avondmaalscollecte van de diaconie is bestemd voor Stem in de Stad

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

In de kerk worden bekertjes met brood en met wijn uitgedeeld. Als u thuis ook een stukje brood klaar zet en een bekertje wijn, kunt u met ons mee doen.

Liturgie:

Orgelspel

Welkom & mededelingen door ouderling van dienst

Samenzang intochtslied lied 536 vers 1, 3 en 4 (gezang 173)

Stil gebed, votum  en groet

Samenzang lied 562 vers 1 en 3 (gezang 174)

Gebed

Bijbellezing Johannes 19 vers 16 tot en met 22 en vers 25 tot en met 30

Samenzang lied 575 vers 2 en 5 (gezang 182)

Meditatie

Samenzang lied 440 vers 2 (gezang 127)

Inzettingswoorden van het Avondmaal: Lukas 22 vers 14 tot en met 20

Gebed

Avondmaalviering

Samenzang lied 558 vers 4 en 6 (gezang 178)

Woorden van dank na het Avondmaal, uit Psalm 103 vers 8 tot en met 11

Dankgebed

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten

(collecten zelf zijn digitaal of via de busjes achter in de kerk)

Samenzang slotlied lied 590 vers 1, 3 en 5 (gezang 195)

Zegenbede gevolgd door het gezamenlijk gezongen 3x Amen

Orgelspel

Geen reactie op “Goede Vrijdag met Heilig Avondmaal”

Reageren