Kerkdienst 15 mei 2022

Gepubliceerd op 15 mei 2022 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl.

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger ds. F.A.J. Heikoop uit Harmelen

Ouderling van dienst: Jan Willem van de Oever

Organist: Gert Stad

Techniek: Anthon van Dijk

De liederen komen uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, wanneer dit lied ook in het nieuwe liedboek (2013) staat, is dit er achter vermeldt, aangeduid door lied.

De Bijbellezing komt uit de Herziene Statenvertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek

en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn:

-voor het werk van de diaconie

-voor de kerkrentmeesters bestemd voor eredienst en pastoraat.

Liturgie:

Orgelspel

Samenzang intochtslied (staande) psalm 118 vers 10

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang gezang 444 (alle verzen) (lied 413)

Wetslezing

Samenzang psalm 107 vers 1, 9 en 10

Gebed

Schriftlezing Openbaring 21

Samenzang psalm 150 (alle verzen)

Preek naar aanleiding van Openbaringen 21 vers 1a

Samenzang gezang 114 (alle verzen)

Dankgebed en voorbede

Liturgisch moment voor aandacht voor de collecten

(collecten zelf zijn digitaal of via de busjes achter in de kerk)

Samenzang Slotlied (staande) psalm 98 vers 4

Wegzending en zegenbede, beantwoord met 3 x gezongen Amen

Samenzang lied van het scherm gezang 326, vers 1 en 4 (lied 313)

Geen reactie op “Kerkdienst 15 mei 2022”

Reageren