Kerkdienst 15 januari met koffiedrinken na de dienst

Gepubliceerd op 15 januari 2023 door Alex onder Nieuws

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl

Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt.

De dienst is met enkel geluid te volgen via kerkradio of de link:

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159

Dienst is met beeld en geluid te volgen via de link:

Hervormde Kerk Bennebroek (PKN) – Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. A. Christ uit Katwijk

Ouderling van dienst: Arno van Doorn

Organist: Gert Stad

Beeld en Geluid: Jan Willem van den Oever

De liederen komen of uit het liedboek voor de kerken (1973) aangeduid door gezang, of uit het nieuwe liedboek (2013) aangeduid door lied. Als het in beide bundels staat, is dit erachter vermeldt.

Liederen uit andere bundels worden met tekst in de liturgie opgenomen.

De Bijbellezingen komen uit de NBG’51 vertaling.

U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO0306902028 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Bennebroek en/of rekeningnummer NL15RABO0306955024 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Bennebroek.

Onder vermelding van het doel waaraan het besteed zou moeten worden.

De voor deze week geplande collectedoelen zijn bestemd voor:

-het werk van de diaconie.

-de voor oecumenisch werk.

Liturgie:

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtslied (staande) samenzang gezang 323 vers 1 en 2 (lied 906)

Stil gebed

Votum en Groet

Samenzang psalm 33 vers 1 en 2

Wet des Heren

Samenzang psalm 19 vers 4

Schuldbelijdenis

Samenzang psalm 19 vers 5

Genadeverkondiging

Samenzang psalm 19 vers 6

Gebed om de opening van het Woord

Schiftlezing Jozua 2

Samenzang gezang 329 geheel (lied 317)

Verkondiging

Samenzang psalm 105 vers 16, 17 en 18

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

(Aandacht voor de) Inzameling van de gaven

Samenzang slotlied (staande) gezang 454 vers 4 (lied 800)

Wegzending en Zegen, beantwoord met een gezongen Amen 3x

Lied van de Muur (via de schermen) Evangelische Liedbundel 348 vers 1, 3 en 5

1     Komt, laat ons zingen al te zaam: God is goed.

       Hemel en aarde, prijst zijn naam: God is goed.

       Laat ieder naad’ren tot zijn troon,

       zingen met ons op blijde toon

       in melodieën rein en schoon: God is goed!

       God is goed, God is goed,

       in melodieën rein en schoon: God is goed!

3     En zo mijn hart en vlees bezwijkt: God is goed.

       Hij is de Rots, die nimmer wijkt: God is goed.

       Ja, ook de kille doodsjordaan

       brengt ons niet meer verschrikking aan,

       daar zal de Heiland met ons gaan: God is goed!

       God is goed, God is goed,

       daar zal de Heiland met ons gaan: God is goed!

5     O, dat nu ieder hart getuig’: God is goed.

       Dat ied’re knie voor Hem zich buig’: God is goed.

       O, Hem te kennen is zaligheid,

       ’t leven tot in der eeuwigheid.

       Laat ons ’t vermelden wijd en zijd: God is goed!

       God is goed, God is goed,

       Laat ons ’t vermelden wijd en zijd: God is goed!

Orgelspel

Geen reactie op “Kerkdienst 15 januari met koffiedrinken na de dienst”

Reageren