Bericht in categorie: ‘Nieuws’

1e zomer orgel en zangavond

Organist: Ary Rijke Deze avond hebben we en thema: Reis door de Bijbel. Alle liederen verwijzen naar een Bijbelgedeelte uit een Bijbelboek. De verwijzingen staan bij de liederen. In de kerk zijn slechts enkele mensen aanwezig om te zingen. Zingt u vooral thuis mee. De teksten van de te zingen liederen zijn bijgevoegd en er is aangegeven uit welke bundel er gezongen wordt, zodat u de noten er bij kunt pakken.  Er wordt gezongen uit de bundels: Evangelische Liedbundel (EVL), Johan de Heer (JdH), Opwekking (Opw), Liedboek voor de kerken 1973 (gezang), Nieuwe Liedboek (lied), Zingende Gezegend (ZG) en de […]

Lees verder

Kerkdienst 27 juni 2021

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt. Dit is de link naar kerkomroep.nl https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159 Voorganger ds. J. van Butselaar uit Bennebroek. Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever Organist: Ruud Kooning De liederen komen uit het nieuwe liedboek 2013, aangeduid door lied. Daar waar de liederen ook in het liedboek voor de kerken (1973) staan, wordt dit aangeduid door gezang. We mogen de liederen weer meezingen. Omdat het gebouw niet geventileerd wordt, zullen […]

Lees verder

Kerkdienst 20 juni 2021

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt. Dit is de link naar kerkomroep.nl https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159 Voorganger ds. D. Verboom uit Rijsburg. Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever Organist: Gert Stad De liederen komen uit het liedboek voor de kerken 1973, aangeduid door gezang. Daar waar de liederen ook in het nieuwe liedboek staan, wordt dit aangeduid door lied. De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen het slotlied op praatniveau (mee)zingen. Dit wordt op […]

Lees verder

Kerkdienst 13 juni 2021

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt. Dit is de link naar kerkomroep.nl https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159 Voorganger ds. Conny Berbée-Bakhuis uit Abbenes. Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever Organist: Ruud Kooning De liederen komen uit diverse bundels en alle liedteksten zijn dit keer integraal opgenomen. De aanwezigen in de kerk aanwezig slechts enkele liederen op praatniveau (mee)zingen. Deze liederen zijn aangegeven op de liturgie voorafgegaan door het woord zingen. De Bijbellezingen komen uit de […]

Lees verder

Kerkdienst 5 juni 2021

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt. Dit is de link naar kerkomroep.nl https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159 Voorganger proponent W. van Stuijvenberg uit Waddinxveen. Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever Organist: Gert Stad De liederen komen uit het nieuwe liedboek aangeduid door lied. De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen. De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling. U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken op rekeningnummer NL60RABO 0306902028 […]

Lees verder

Kerkdienst 30 mei 2021

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt. Dit is de link naar kerkomroep.nl https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159 Voorganger ds. A. Six-Wienen uit Benschop Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever Organist: Ruud Kooning Solozang predikant ds. A. Six-Wienen De liederen komen uit het nieuwe liedboek aangeduid door lied. De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen. De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling. U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken […]

Lees verder

Kerkdienst 23 mei 2021

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt. Dit is de link naar kerkomroep.nl https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159 Voorganger ds. P. van Veen uit Harderwijk Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever Organist: Ruud Kooning A Capella zang Henk W. Pol De liederen komen uit het nieuwe liedboek aangeduid door lied. De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen. De Bijbellezingen komen uit de nieuwe Bijbelvertaling. U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over […]

Lees verder

Kerkdienst 16 mei 2021

De dienst begint om 10:00 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt. Dit is de link naar kerkomroep.nl https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159 Voorganger ds. A. Tromp uit Krimpen aan de IJssel Ouderling van dienst: Jan Willem van den Oever Organist: Gert Stad De liederen komen uit het liedboek voor de kerken aangeduid door gezang. De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen. De Bijbellezingen komen uit de NBG-vertaling 1951. U kunt aan de collecte deelnemen door uw gave over te maken […]

Lees verder

Hemelvaart dienst Abbenes

De dienst begint om 09:30 uur en wordt live uit gezonden om kerkomroep.nl. Ook hebben we besloten om de liturgie online te gaan zetten dat u weet wat er in de dienst komt. Dit is de link naar kerkomroep.nl https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159 Bennebroek https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11201 Abbenes Voorganger ds. Conny Berbée-Bakhuis uit Abbenes Organist: Ruud Kooning De liederen komen uit het nieuwe Liedboek aangeduid door Lied. Een deel van de liederen worden (voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie) gespeeld op het orgel, of ten gehore gebracht via liederen van YouTube. De aanwezigen in de kerk aanwezig mogen niet (mee)zingen. De Bijbellezingen […]

Lees verder

Coronavirus update

Beste allemaal, U volgt net als wij de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. We willen als kerkenraad solidair zijn met de samenleving en zoveel als mogelijk de adviezen van de RIVM en de PKN opvolgen. Daarnaast vinden we de zorg voor onze (oudere) gemeenteleden ook heel belangrijk. Op basis van alle ontwikkelingen betekent het dat we op dit moment een hybride vorm van kerkdiensten houden. Dat betekent dat we zowel gemeenteleden in de kerk ontvangen als de dienst online uitzenden. We volgen de adviezen van de landelijk kerk zullen daarom zonder gemeentezang de diensten vorm geven. De diensten zijn een mix […]

Lees verder